iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška

Značka: 2019/055 Zveřejněno od: 28.8.2019 11:01:10 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Holubice Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Stanovení místní úpravy provozu na veřejné přístupné účelové komunikaci parc. číslo 1818 k.ú. Holubice

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,5 MB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Holubice

Vyvěšeno od: 28.8.2019
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Obec

Vyvěšeno od: 28.8.2019
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 28.8.2019 11:01:10
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.