FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
17 751 300 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 530 700 Kč
4
Přijaté transfery
289 700 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
10 729 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 245 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 082 300 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
55 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
36 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
32 300 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
10 729 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 245 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 082 300 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
55 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
36 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
32 300 Kč