FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.07.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
17 769 600 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 533 700 Kč
4
Přijaté transfery
434 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
37 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
12 011 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 250 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 087 300 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
55 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
36 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
32 300 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
12 011 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 250 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 087 300 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
55 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
36 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
32 300 Kč