FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
Daňové příjmy
8 047 300 Kč
Kapitálové příjmy
2 402 100 Kč
Nedaňové příjmy
1 184 600 Kč
Přijaté transfery
573 300 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
Služby pro obyvatelstvo
4 480 900 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 421 900 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
261 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
51 100 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
7 200 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
4 480 900 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 421 900 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
261 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
51 100 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
7 200 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč