FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
1
Daňové příjmy
8 047 300 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 402 100 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 184 600 Kč
4
Přijaté transfery
573 300 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
3
Služby pro obyvatelstvo
4 480 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 421 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
261 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
51 100 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
7 200 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 480 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 421 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
261 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
51 100 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
7 200 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč