FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
10 206 400 Kč
4
Přijaté transfery
2 803 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 204 400 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 130 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
3
Služby pro obyvatelstvo
9 135 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 842 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 198 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
83 100 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
7 300 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
9 135 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 842 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 198 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
83 100 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
7 300 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 000 Kč