FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
Daňové příjmy
10 206 400 Kč
Přijaté transfery
2 803 000 Kč
Kapitálové příjmy
1 204 400 Kč
Nedaňové příjmy
1 130 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
Služby pro obyvatelstvo
9 135 300 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 842 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 198 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
83 100 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
7 300 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
9 135 300 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 842 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 198 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
83 100 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
7 300 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 000 Kč