FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
Daňové příjmy
9 189 100 Kč
Nedaňové příjmy
1 072 000 Kč
Přijaté transfery
624 400 Kč
Kapitálové příjmy
324 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
Služby pro obyvatelstvo
4 772 800 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
4 170 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 155 900 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
47 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
7 200 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
4 772 800 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
4 170 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 155 900 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
47 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
7 200 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 000 Kč