FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
16 600 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
5 060 900 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 600 300 Kč
4
Přijaté transfery
347 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 268 700 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 995 100 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 028 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
50 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
47 300 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
23 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 268 700 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 995 100 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 028 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
50 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
47 300 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
23 500 Kč