FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
11 104 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 697 800 Kč
4
Přijaté transfery
2 361 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 177 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 315 700 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 952 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 785 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
53 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
7 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 315 700 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 952 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 785 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
53 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
7 300 Kč