FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
Přijaté transfery
77 823 200 Kč
Daňové příjmy
11 497 700 Kč
Kapitálové příjmy
2 594 000 Kč
Nedaňové příjmy
2 399 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
Průmyslová a ostatní odvětví
110 394 100 Kč
Služby pro obyvatelstvo
16 241 700 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 329 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
44 400 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
22 800 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
17 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
110 394 100 Kč
Služby pro obyvatelstvo
16 241 700 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 329 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
44 400 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
22 800 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
17 300 Kč