FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
13 323 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
8 405 000 Kč
4
Přijaté transfery
6 675 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 889 200 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
8 757 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 939 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 309 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
53 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
32 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
17 300 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 757 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 939 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 309 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
53 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
32 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
17 300 Kč