FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
13 323 500 Kč
Kapitálové příjmy
8 405 000 Kč
Přijaté transfery
6 675 000 Kč
Nedaňové příjmy
2 889 200 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Služby pro obyvatelstvo
8 757 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 939 600 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 309 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
53 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
32 800 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
17 300 Kč
Služby pro obyvatelstvo
8 757 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 939 600 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 309 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
53 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
32 800 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
17 300 Kč