FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
12 161 700 Kč
Kapitálové příjmy
4 968 500 Kč
Nedaňové příjmy
2 607 200 Kč
Přijaté transfery
323 300 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
5 587 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 473 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 058 900 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
55 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
47 300 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
23 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 587 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 473 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 058 900 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
55 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
47 300 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
23 500 Kč