FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
12 242 700 Kč
Kapitálové příjmy
5 060 900 Kč
Nedaňové příjmy
2 734 400 Kč
Přijaté transfery
323 300 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
7 235 700 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 137 400 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 890 400 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
55 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
47 300 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
23 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
7 235 700 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 137 400 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 890 400 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
55 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
47 300 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
23 500 Kč