FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
201 770 100 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
187 442 405 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
93 %
VÝDAJE ROZPOČET
211 198 200 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
198 519 146 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
94 %
SALDO ROZPOČET
-9 428 100 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-11 076 742 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU