FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
202 070 700 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
201 001 873 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
99 %
VÝDAJE ROZPOČET
215 342 000 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
205 073 612 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
95 %
SALDO ROZPOČET
-13 271 300 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-4 071 740 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU