FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
226 890 600 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
213 365 318 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
94 %
VÝDAJE ROZPOČET
233 547 500 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
216 210 122 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
93 %
SALDO ROZPOČET
-6 656 900 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-2 844 804 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU