FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
206 318 900 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
206 682 724 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
100 %
VÝDAJE ROZPOČET
211 366 100 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
209 336 639 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
99 %
SALDO ROZPOČET
-5 047 200 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-2 653 914 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU